Home

Welkom bij Heuvelrug Mediation

Het kan anders

Heuvelrug Mediation biedt u de gelegenheid om anders dan op traditionele manieren, zoals juridische procedures, om te gaan met ingrijpende kwesties zoals een op handen zijnde scheiding, het wettelijk verplichte formuleren van een ouderschapsplan, zakelijke problemen en geschillen tussen buren.

Dat het anders kan heeft Heuvelrug Mediation in de afgelopen 15 jaar bewezen.

Vele echtscheidingen met daaraan verwante problemen zijn, ondanks de vaak verdrietige en ingewikkelde omstandigheden, gerealiseerd. Door overleg met respect en begrip voor elkaars gevoelens en belangen.

Ouders hebben de basis voor het toekomstig welzijn van hun kinderen zelf geformuleerd en vervolgens in een ouderschapsplan vastgelegd.

Relaties zijn intact gebleven en geoptimaliseerd ondanks verschil van inzicht in moeilijke kwesties.

Heuvelrug Mediation is optimaal gekwalificeerd door de Mediators Federatie Nederland, de Raad voor Rechtsbijstand, het Juridisch Loket en de Nederlandse Vereniging van Familiemediators.

Heuvelrug Mediation wordt, indien nodig, bijgestaan door de advocaten mr. L. Barenbrug L.L.M. en mr. M.T.A. Thijssen. Zij zijn gespecialiseerd in de voor mediation relevante rechtsgebieden.

Welkom bij Heuvelrug Mediation.

Het kan anders

Een kennismakingsgesprek is altijd kostenloos en vrijblijvend

Locatie

Broekweg 1a, 3956NE Leersum

Telefoon

0343 785515

E-mail

info@heuvelrugmediation.nl