Tarieven

Tarieven

Uurtarief

Het uurtarief bedraagt € 97,50,- incl. btw per cliënt per uur. Voor de gesprekken zijn diverse locaties, ook bij jou in de buurt, beschikbaar. Mocht je toch prijs stellen op een andere locatie, dan wordt de eventuele huur van deze ruimte doorberekend en zijn de reiskosten € 0,38,- per kilometer. Gereisde uren worden niet berekend.

Heuvelrug Mediation hanteert bij verwijzing door de rechtbank of het juridisch loket het instaptarief. Het instaptarief van € 75,- per partij (exclusief btw) geldt voor het eerste gesprek, met een maximum van twee uur.

Een kennismakingsgesprek waarin we bespreken of jullie kwestie zich leent voor Mediation is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Laag inkomen

Heb je een laag inkomen? Dan vallen de kosten vaak lager uit door subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand; een zogenaamde toevoeging.

Wanneer jullie inkomen lager is dan 38.600 euro (voor gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen) of 27.300 euro (voor alleenstaanden), kun je in aanmerking komen voor zo’n toevoeging. Er wordt ook gekeken naar je vermogen. Als je belasting betaalt in box 3 dan kom je in principe niet voor subsidie in aanmerking. Het kan zijn dat de ene partij wel in aanmerking komt voor een toevoeging en de andere partij niet. Voor de mediation heeft dat geen gevolgen.

Rechtsbijstand

Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Kijk dan in de polisvoorwaarden of mediation door je verzekering gedekt is.

Een kennismakingsgesprek is altijd kostenloos en vrijblijvend

Locatie

Broekweg 1a, 3956NE Leersum

Telefoon

0343 785515

E-mail

info@heuvelrugmediation.nl